Jednoduché a účinné

Milí priatelia,

 vyvinuli a vyrobili sme niečo nové. Nové z pohľadu využitia energie slnka a výroby elektrickej energie z fotovoltaických panelov. Už to nie sú len fotovoltaické elektrárne, ktoré pri nekontrolovanej výstavbe spôsobujú nestabilitu rozvodných sústav pri neraz vysoko nastavených výkupných cenách, ktoré v konečnom dôsledku plošne zdražujú cenu elektrickej energie. Tieto negatíva neraz prevažujú nad nespornými pozitívami ekologickej výroby elektrickej energie zo slnka. Svetovým problémom je uskladnenie vyrobenej elektrickej energie. Najbežnejším spôsobom je uskladnenie do batérií, ale aj pri tomto procese potrebujeme prídavné elektronické zariadenia a samotná využiteľnosť má svoje hranice.


A kde sa dá elektrická energia ešte uskladniť bez veľkých investícií? No predsa do vody. Do nádoby ohrievača vody. Touto cestou sme sa vydali a dosiahli sme cieľ. Vyrábame ohrievače vody, ktoré na ohrev používajú elektrickú energiu z fotovoltaických panelov. Našim patentovaným riešením je regulácia tepelných ochranných prvkov i napriek tomu, že vyrobený jednosmerný prúd je priamo napojený na výhrevnú špirálu. Jednoduché a účinné. Také zadanie sme si dali a tak fungujú aj naše ohrievače vody.

Náš vývoj však ide stále dopredu. V roku 2012 sme pripravili nové modelové rady „M“ a „M+K“ a pokračujeme ďalej. Začiatkom roka 2013 sme uviedli na trh nový model LX ACDC/M + KW 200 L. Je to  špeciálny zásobník pre plynové a elektrické kotle. Dá sa použiť aj ako ekologický elektrický kotol pre kvapalné podlahové kúrenie v pasívnych domoch. V druhom polroku 2013 sme začali na trh dodávať 300 L stacionárny zásobník s možnosťou pripojenia od 1-6 kW z fotovoltaického zdroja. Chceme, aby naše výrobky prinášali ľuďom úžitok a radosť. Chceme, aby mali dobrý pocit z toho, že prispievajú k ochrane životného prostredia. A chceme, aby sa pri doručení faktúry za elektrinu alebo plyn objavili spokojné úsmevy na tvárach ľudí, ktorí si zohrievajú vodu našimi výrobkami.

Významným dátumom bol 1. júl 2013, kedy sme začali vyrábať hybridné ohrievače v DZ Dražice, čím máme zaručenú mimoriadne dobrú kvalitu v oblasti smaltovania, dielenského spracovania ako aj dlhú bezporuchovú životnosť. Spoločne s DZ Dražice sme začali dodávať hybridné ohrievače vody LOGITEX do celej Európy.